PMI Finland Chapter

Tietoa PMI:stä

Project Management Institute (PMI) on maailman johtava yhdistys niille, jotka pitävät projekti-, ohjelma- tai salkunhallintaa ammattinaan.

Maailmanlaajuisen edunvalvonnan, yhteistyön, koulutuksen ja tutkimuksen avulla pyrimme valmistamaan yli kolme miljoonaa ammattilaista ympäri maailmaa projektitalouteen: tulevaan talouteen, jossa työ ja yksilöt organisoituvat projektien ympärille.

Juhlimme 50-vuotisjuhlaamme vuonna 2019, ja työskentelemme lähes jokaisessa maassa ympäri maailmaa edistääkseen urakehitystä, parantaaksemme organisaatioiden menestystä ja kypsyttääkseen projektijohtamisen ammattikuntaa maailmanlaajuisesti tunnustettujen standardien, sertifikaattien, yhteisöjen, resurssien, työkalujen, akateemisen tutkimuksen, julkaisujen, ammatillisten kehityskurssien ja verkostoitumismahdollisuuksien avulla.

Osana PMI-perhettä ProjectManagement.com luo maailmanlaajuisia verkkoyhteisöjä, jotka tarjoavat enemmän resursseja, parempia työkaluja, laajempia verkostoja ja laajempia näkökulmia.

PMI Suomessa

Suomessa PMI on toiminut vuodesta 2005, ja toimintaa pyörittävät täysin vapaaehtoiset. Toimimme enimmäkseen hybridi/online muodossa, mutta meillä on myös paikan päällä olevia tapahtumia. Näitä alueita johtavat paikalliset vapaaehtoiset, jotka järjestävät paikallisesti sovitettua toimintaa ja tarjoavat paikallisia verkostoja. Joillakin alueilla on myös mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin virtuaaliverkostoihin.

Olemme voittoatavoittelematon yhdistys ja jäsenet valitsevat vuosikokouksessa hallituksen. Hallitus koostuu vapaaehtoisista, jotka tulevat eri puolilta Suomea.

Visiomme

Saavuttaa optimaalinen ja kestävä muutos yhteiskunnassamme järjestöjen kautta, jotka omaksuvat ja arvostavat projekteja työn muotona.

Tällä tarkoitamme sitä, että PMI:n tulisi Suomessa olla liikkeellepaneva voima, joka tarjoaa yhteiskunnalle tätä kestävää muutosvoimaa. 

Tämä edellyttää, että kehitämme edelleen sitä projektipäälliköiden ryhmää, joka on toimintamme perusta. Se edellyttää myös sitä, että jatkamme liiketoiminnan laajentamista tavoittamalla yhä useampia ihmisiä kertomalla, miten projektityön avulla voidaan kääntää strategiat toteutetuksi muutokseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Tehtävämme

Luoda edellytykset onnistuneille ja kestäville projekteille ja vakiinnuttaa projektinhallinta ammattina.

Tämä tarkoittaa, että meidän on annettava kaikille projektien parissa työskenteleville oikeat taidot ja näkemykset, jotta he voivat tehdä työnsä hyvin. Projektipäälliköt ovat liiketoimintamme perusta, ja työskentelemme vahvistaaksemme ja vakiinnuttaaksemme projektijohtamisen ammattina. Tehtävämme toteuttamiseksi levitämme jatkuvasti sanomaamme eri yhteyksissä, järjestämme seminaareja osaamisen kehittämiseksi, tarjoamme verkostoitumista eri muodoissa ja järjestämme Passion for Projects - Skandinavian suurimman kohtaamispaikan kaikille projektien parissa työskenteleville.

Opetamme myös yliopisto-opiskelijoille ja 13-19-vuotiaille nuorille suunnattua sosiaalisten hankkeiden projektinhallintaa profiloimalla projektinhallintaa "elämäntaitona".

Arvomme

Elävät taidot

Haluamme levittää näkemystä projekteista menetelmänä, jolla saavutetaan tuloksia tai toteutetaan muutosta yhteiskunnassa.

Intohimo

Herätämme ja motivoimme kiinnostusta projektinhallintaa ja projektityötä kohtaan niissä, jotka haluavat saavuttaa tuloksia tai toteuttaa muutosta yhteiskunnassa.

Osoitamme ammattiylpeyttä ja haluamme rohkaista yhä useampia ihmisiä haluamaan työskennellä projektien parissa.

Osallistava verkosto

Olemme vahva ääni yhteiskunnassa monien jäsentemme ja laajan kontaktiverkostomme ansiosta.

Yhteiskunnalliset hyödyt hankkeiden kautta

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, joka auttaa useampia hankkeita menestymään.

Opetamme ihmisiä ymmärtämään projektimuodon hyödyt, projektiosaamisen ja projektityömenetelmät.

Haluamme saavuttaa kasvua ja tehokasta resurssien käyttöä yhteiskunnassa.

LIITY PMI FINLANDIIN